FACEBOOK

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly společnosti Gastro Adagio s.r.o.,  zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění za účelem nabídky zboží a služeb, a dále plnění předmětu smlouvy.  Máte právo být informován, jaké údaje o Vás společnost Gastro Adagio s.r.o.,  eviduje a jste oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 

 

 

na začátek